Team Building

Percussie Teambuilding

( Eco / Emmer / Waterfles / Body / BoomWhackers / Djembé / Conga’s)

In dit concept wordt het artistiek talent en het ritmegevoel van de deelnemers aangesproken.

Het goed functioneren binnen een bedrijf vraagt dezelfde vaardigheden die in dit concept aan bod komen. Goed luisteren, alert reageren, meegaan met de stroom of juist eigengereid en solistisch je eigen spoor volgen. Het zijn leerdoelstellingen die hoe dan ook op speelse wijze aan bod komen. Er wordt onvermijdelijk, naast het serieuze werk, door ieder veel gelachen en speels gecorrigeerd! Karaktereigenschappen komen helderder dan ooit aan het licht!

Percussie Teambuilding is toegankelijk voor een breed publiek van alle leeftijden. Zelfs zonder gevoel voor ritme zal je, door een professionele stap-voor-stap begeleiding, snel gefascineerd zijn door de swingende ritmes en de groepsenergie van het samenspel.

Percussie Teambuilding  is een originele manier om 10 minuten  tot een halve dag creatief en artistiek nieuwe horizonten op te zoeken.

Percussie Teambuilding kan gegeven worden op meerdere manieren :

  • Eco Percussie  :max. 200 deelnemers
  • Emmer Percussie: max. 200 deelnemers
  • Waterfles Percussie: max. 50 deelnemers
  • Body Percussie: max. aantal deelnemers ongelimiteerd
  • BoomWhackers :max.40 deelnemers
  • Djembé en Conga : max 30 deelnemers
  • Tot 1000 deelnemers : op aanvraag

Neem vrijblijvend contact op voor verdere vragen

Contact : vanslagpercussieduo@gmail.com